Novosti Pri Sklepanju Avtomobilskih Zavarovanj v Začetku 2017

Največja novost v zavarovalništvu v začetku 2017 definitivno predstavlja boniteta za varne voznike. Zavarovanci, ki v svoji vozniški karieri pocvzročijo manjše število nesreč, bodo plačali tudi manj za zavarovanje svojega vozila in obratno. To načelo so s 1.1.2017 uvelkjavile skoraj vse zavarovalnice, razen zavarovalnica Grawe, ki ostaja pri starem sistemu – razlogi za to nam niso znani. Vsekakor se bo torej z novim letom previdnost pri vožnji obrestovala. Pri zavarovalnici Triglav so v ta namen izdelali posebno aplikacijo, ki nadzoruje zavarovančevo vožnjo (predvsem histrost njegove vožnje) in ga glede na upoštevanje prometnih predpisov nagrajuje z bonus pikami.

Prav tako so največje slovenske zavarovalnice napovedale, da bistvenih podražitev v letu 2017 ne bo.Podražitev tudi pri Adriatic Slovenici ne bo, prav tako ne napovedujejo večjih novosti, saj so svojo ponudbo nedavno obogatili  novimi zavarovalnimi kritji. Zagotavljajo, da so njihove premije oblikovane glede na trg, ob upoštevanju številnih kriterijev in pokritja vseh ponujenih rizikov. V njihovi ponudbi je novo kritje, omejeno na vozila z nabavno vrednostjo do 50.000 evorv in staro največ šest let, ki velja izključno za popolno škodo Totalka AS. Novo je tudi kritje Urbani kasko ali B2, pri katerem ni omejitve starosti vozila in je premija lahko tudi za polovico nižja kot pri odnovnem zavarovalnem kasku, pomeni pa kritje v prometni nesreči z znanim udeležencem v prometu. Za mlade voznike z manj kot tremi leti vozniških izkušenj so pripravili posebno ponudbo Moja prva avto polica, ponujajo pa tudi posebno stimulacijo voznikom, ki v zadnjih dveh letih niso uveljavili škode, ti so namreč pri plačilu premije upravičeni do 10-odstotnega popusta.

Novost s področja zavarovalništa pa predstavlja združitev dveh velikih zavarovalnic – Zavarovalnice Maribor in zavarovalnice Tilia, ki sta se z začetkom tega leta združili v zavarovalnico Sava. Z združitvijo bosta obe zavarovalnici bolj konkurenčni in tako želita svojim strankam omogočiti boljše, predvsem pa konkurenčne pogoje pri sklepanju avtomobilskih zavarovanj.

novosti-avtomobilskega-zavarovanja

Več o zavarovalniških novostih si lahko preberete na spletnem portalu: www.zavarovanjeavta.net